තෙවැනි වරටත් මැඩ්‍රීඩ් විවෘත ටෙනිස් කිරුළ ජොකොවිච්ට

 ඡායාරූපය:

තෙවැනි වරටත් මැඩ්‍රීඩ් විවෘත ටෙනිස් කිරුළ ජොකොවිච්ට

මෙවර මැඩ්‍රීඩ් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ පිරිමි කේවල තරගයේ ජය වාර්තා කිරීමට ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩක සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවික් සමත් විය. අවසන් තරගයේදී ජොකොවිචක් අතින් තරග වට 2-0ක් ලෙස පරාජය වූයේ ග්‍රීසියේ ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස්ය.

ලකුණු 6-3ක් සහ 6-4ක් ලෙස අවසන් තරගයේ ලකුණු සටහන දැක්වුණු අතර මෙම ජයග්‍රහණයත් සමගම මැඩ්‍රිඩ් විවෘත තරගාවලිය තෙවැනි වතාවටත් ජය ගැනීමට නොවැක් ජොකොවිචක් සමත් විය.

අවසන් තරගයේදී ජොකොවිච් අතින් පරාජය වූ සිට්සිපාස් ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලැයිස්තුවේ 9 වැනි ස්ථානයේ පසු විය. අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලැබූ සිට්සිපාස්ට යූරෝ 600,000ක් හිමවූ අතර ශූරතාව හිමිකරගත් ජොකොවිච්ට යූරෝ මිලියන 1.2ක් හිමි විය.

මාතෘකා