ගණේමුල්ල කඹ ඇදීම අද

ගණේමුල්ල කඹ ඇදීම අද

සුසිත ක්‍රීඩා සමාජය මගින් පවත්වනු ලබන ‘‘බස්නාහිර පළාත් සභා සභාපති සුනිල් විජේරන්ත අභියෝගතා කුසලාන’’ දිවා රාත්‍රී අන්තර් සමාජ කඹ ඇදීමේ තරගාවලිය අද (20 ) ගණේමුල්ල වාසනා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා කඹ ඇදීමේ සම්මේලනය මෙම තරගාවලිය පුර්ණ අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 640 පිරිමි, කිලෝ ග්‍රෑම් 540 කාන්තා, කිලෝ ග්‍රෑම් 600 මිශ්‍ර, බර සීමාවකින් තොරව පිරිමි හා කාන්තා කඹ ඇදීමේ තරග පැවැත්වීම තරගාවලියේ ඇති විශේෂත්වයය. මෙවර තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 40 ක් පමණ සහභාගිවීමට නියමිත අතර ජයග්‍රාහකයින්ට කුසලාන, පදක්කම් හා මුදල් ත්‍යාග පිරි නමන බව ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති (කඹ ඇදිම) ජේ.එල්. කරුණානායක මහතා පැවසීය.

[නිමල් රාජපක්ෂ]

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි