ඌව රන් ගැටුම 15 සහ 16

 ඡායාරූපය:

ඌව රන් ගැටුම 15 සහ 16

 බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය සහ බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත ජෝශප් මහ විද්‍යාලය අතර 15 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ‘‘ ඌවේ රන් ගැටුම ’’ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 15 සහ 16 යන දිනවලදී බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවත්වේ.

මෙම තරගාවලිය මේ වන විට අඛණ්ඩව දහ හතර වතාවක් පවත්වා ඇති අතර ඉන් තරග දෙකක් බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය විසින් ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත ජෝශප් මහ විද්‍යාලය තරග තුනක ජය හිමිකරගෙන තිබේ.

පස්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු වන එච්.එම්. පසන් හිරුදික විසින් මෙවර බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත ජෝශප් මහ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙහෙයවනු ලබන අතර පස්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු වන ඩබ්.එම්. රුචිර අයෝධ්‍ය විජේසුන්දර විසින් බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙහෙයවනු ලබයි.

බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉදිරිපෙළ ( වමේ සිට) - ඩබ්.එම්. රුචිර අයෝධ්‍ය විජේසුන්දර (නායක ) , වයි.එම්. අමිත් චතුරංග ( ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා ) , ඩී.එම්. රණතුංග ( විදුහල්පති ) , ආර්.එම්. ශාන්ත බංඩාර ( ක්‍රකට් පුහුණුකරු ) , එස්.ඩඩ්. දිනූෂ ජයශංක , ආර්.එම්. ලක්ෂාන් චාලින්ද

දෙවන පෙළ වමේ සිට -ඩී.ජයශිත හේෂාන් වීරසිංහ, පී.ජී. නදුන් හේෂාන් කෞශල්‍ය , ඒ.ජී.එම්. චන්තුක ජනිත් අබේකෝන්, ජී.ශිරාන් සසන්ත රණතුංග, ආර්.එම්. පසිදු රත්නායක, කුමුදු හරිත් රත්නායක, ඩී.එම්. පමුදු සචින්ත ප්‍රමුදිත් දසනායක , ඩබ්.එම්. නිරාෂ හසිදු හේෂාන් විජේසුන්දර, ආර්.එම්. කලණ රුක්මල් රත්නායක , ආර්.එම්. සදිත් ප්‍රභාත් රත්නායක , ජෙ.ජී.ඒ. අවිශ්ක හංසන දිල්ශාල් ගමගේ , ඩබ්.එම්. උදිත භාග්‍ය විජේසුන්දර , එස්.එම්. ජනීෂ හංශක ඉදුවර බංඩාර

බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත ජෝශප් මහ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉදිරිපෙළ පෙළ වමේ සිට - ආර්.එම්. මලින්ත ලක්ෂාන්, ඩී.එම්. ලේෂාන් දිලූක්ෂ, ජී.නාලන්ද ( පුහුණුකරු ), නිමල් කරුණාසේන ( ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය ), ආර්.එම්. සෝමරත්න ( විදුහල්පති ) , ඩී.ඒ. සුමතිපාල ( ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය ), එච්.එම්. පසන් හිරුදික ( නායක ) , එච්.ඒ. කෞෂාන් සසංක

දෙවන පෙළ වමේ සිට

ඩී.එම්.ස ිතිජ සමිදු , ජේ.එම්. රන්දුන රොෂාන් , ජේ.එම්.ලක්ෂිත තමල්, එම්. මලිත් තිලංක, කේ.චමිදු හෂේන් තාරින්ද, ඒ.එම්. හරිදු උෂාන්, ඩබ්.එම්. විමුක්ති සිතුපවන්, ඩී.එම්. රුචිර දිල්ශාන්, ජේ.එම්. මලිත මාදීව, උත්පල ලංකාතිලක සහ ඒ.එම්. ගයාන් බුද්ධික.

මීගහකිවුල සමූහ [එන් කුමාර]

මාතෘකා