නිල්ලේගොඩ සහ පී.එම්.එල්. බණ්ඩා අනුස්මරණ ශූරතාව අඛණ්ඩව අටවැනි වතාවටත් විද්‍යාර්ථයට

 ඡායාරූපය:

නිල්ලේගොඩ සහ පී.එම්.එල්. බණ්ඩා අනුස්මරණ ශූරතාව අඛණ්ඩව අටවැනි වතාවටත් විද්‍යාර්ථයට

මහනුවර විද්‍යාර්ථ හා සාන්ත සිල්වෙස්තර් විද්‍යාලාන්තර වාර්ෂික බර්ටි නිල්ලේගොඩ සහ පී.එම්.එල් බණ්ඩා අනුස්මරණ රග්බි මහා තරගයෙන් මෙවරද පිට පිටම අට වෙනි වරටත් ජය ගැනීමට විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම සමත්විය.

නිත්තවෙල රග්බි පිටියේ පැවැති මෙම තරගය ලකුණු 45-12 ලෙස ජය ගැනීමට විද්‍යාර්ථ ක්‍රීඩකයන් සමත් වූයේ මෙවර රග්බි වාරයේ පළමු කොටසේ බී කාණ්ඩය යටතේ තමන් ලැබූ දෙවැනි ජය වශයෙනි.

විද්‍යාර්ථ ක්‍රීඩක පී.යූ.ජයකොඩි තරගයේ හය වෙනි මිනිත්තුවේ ලබා ගත් සාර්ථක උත්සාහක දිනුම සී.බී.කඵආරච්චි විසින් ගෝලයක් බවට පෙරළා ගත්තේය.අනතුරුව විසි පස් වෙනි මිනිත්තුවේ සිල්වෙස්තර් නායක ඩිලංක බණ්ඩාර ලබා ගත් උත්සාහක දිනුම පී.එම්. බණ්ඩාර ගෝලයක් බවට පෙරළු අතර ඒ. එච්. රත්නායක ලබාගත් උත්සාහක දිනුමද ගෝල බවට පත් වූ අතර පළමු අර්ධයේදීම තවත් උත්සාහක දිනුමක් ලබා ගැනීමට සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩක එන්.කේ.අරිවංශ සමත්විය. ඒ අනුව තරගයේ පළමු අර්ධය නිමාවන විට දෙපිළම කරට කැර සිටිනු දක්නට ලැබිණි.දෙවන භාගය තුළ ඉතා දර්ශනීය ලෙස උත්සාහක දිනුම් තුනක් ලබා ගැනීමට සී.ඩී. කෝදාගොඩ සමත් වූ අතර එයට අමතරව පි.යූ.බණ්ඩාර තවත් උත්සාහක දිනුමක් හා නායක කේ.එල්.බණ්ඩාර උත්සාහක දිනුමක් විද්‍යාර්ථ පිල වෙනුවෙන් එක් කළේය.

[ඉන්දික පොල්කොටුව] ඡායා [පපරේ අනුග්‍රහයෙනි]

මාතෘකා