චැම්පියන්ස් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය

 ඡායාරූපය:

චැම්පියන්ස් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය

නාවික, ගු වන්, රත්නම් සහ මාතරට ජය

පසුගිය සති අන්තයේ පැවැති චැම්පියන්ස් ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේ 13 වැනි අදියරේ තරගවලින් ජය ගැනීමට නාවික හමුදා, රත්නම්, ගුවන් හමුදා සහ මාතර සිටි කණ්ඩායම් සමත්වූ අතර යුද හමුදා සහ නිගම්බු යූත් මෙන්ම සොලිඩ් සහ ජාවා ලේන් අතර තරග දෙක ජය පැරදුමකින් තොරව අවසන් විය.

යුද හමුදාව- නිගම්බු යූත්

කැලණිය පාපන්දු සංකීර්ණ ක්‍රීඩාංගණයේදී ප්‍රබල යුද හමුදා කණ්ඩායමට ඉතා තියුණු තරගයක් ලබා දුන් නිගම්බු යූත් කණ්ඩායම තරගය ගෝල 2-2ක් ලෙසින් විසඳුමකින් තොරව අවසන් කරගැනීමට සමත්විය.

32 වැනි සහ 37 වැනි මිනිත්තුවලදී ගෝල දෙකක් ලබා ගත් නිගම්බු යූත් කණ්ඩායමේ බී.ඒ. එෂූන් පළමු අර්ධය අවසන් වන විට ගෝල 2-0ක වාසියක් නිගම්බු යූත් කණ්ඩායමට ලබා දීමට සමත් විය.දෙවැනි අර්ධයේදී ක්‍රියාත්මක වූ යුද හමුදාක්‍රීඩකයෝ තියුණු සටනකින් පසුව 47 වැනි සහ 80 මිනිත්තුවලදී ගෝල දෙකක් වාර්තා කළහ. එම ගෝල දෙක පිළිවෙලින් එම්.එන්.එම්. ඉසදීන් සහ එච්.ඩී. මධුෂාන් විසින් වාර්තා කරනු ලැබූහ.

නාවික හමුදාව -අප් කන්ට්‍රි ලයන්ස්

වැලිසර නාවික හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති තරගයේ මුල සිටම නාවික හමුදා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටි අතර පළමු ගෝලය නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් 48 වැනි මිනිත්තුවේදී එම්.එන්. නාගුර් මීරා වාර්තා කිරීමට සමත් විය. ඊට මිනිත්තු 7කට පසුව දෙවැනි ගෝලයද නාවික හමුදා කණ්ඩායම ලබා ගැනීමට සමත් විය. එවර ගෝලය වාර්තා කළේ කේ.ඒ.ඩී. මධුශංක වන අතර අප් කන්ට්‍රි ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වාර්තා වූ එකම ගෝලය 87 වැනි මිනිත්තුවේදී වාර්තා කළේ එම්.එස්. අෂ්පාක් විසිනි.

රත්නම් - පෙලිකන්ස්

සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති තරගයකින් රත්නම් කණ්ඩායම විසින් ගෝල 3-1කින් පෙලිකන්ස් පැරදවීය.

පළමු අර්ධයේ 29 වැනි මිනිත්තුවේදී ඉතා පහසු ගෝලයක් ලබාගත් ඊ. ලාර්ටේ පෙලිකන්ස් කණ්ඩායම ගෝල 1-0ක් ලෙස පෙරට ගෙන ඒමට සමත් විය. පළමු අර්ධය නිම වීමට ප්‍රථම 40 වැනි මිනිත්තුවේදී ලැබුණු නිදහස් පහරක් සාර්ථක කරගනිමින් ගෝලයක් වාර්තා කළ පී.එස්. මධුරංග රත්නම් කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ කළේය. තරගයේ පළමු අර්ධය අවසන් වන විට ලකුණු තත්ත්වය සටහන් වුණේ ගෝල 1-1ක් ලෙසිණි.

දෙවැනි අර්ධයේ්‍ 50 වැනි මිනිත්තුවේදි සී.බී. අබ්දෙල් ලබාදුන් ගෝලයත් සමගම ගෝල 2-1ක් ලෙස රත්නම් පිල ඉදිරියට පැමිනෙණු දක්නට ලැබිණි. ඒ.එම්. අකීල් 90 වැනි මිනිත්තුවේදී රත්නම් කණ්ඩායමේ තෙවැනි ගෝලය වාර්තා කලේ පහසු ජයක් තම කණ්ඩායමට ලබා දෙමිණි.

අනෙක් තරග ප්‍රතිඵල

ගුවන් හමුදාව 1-0 රෙඩ් ස්ටාර්

මාතර සිටි 2-1 ක්‍රිස්ටල් පැලස්

සොලිඩ් 2-2 ජාවා ලේන්

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

මාතෘකා