මාතර සාන්ත තෝමස් ආරාධිත සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය අද සහ හෙට

මාතර සාන්ත තෝමස් ආරාධිත සත්සාමාජික පාපන්දු තරගාවලිය අද සහ හෙට

මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට වසර 175ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ‘තෝමියන් අපි උයන්වත්ත’ ආදි ශිෂ්‍ය සංවිධානය විසින් පවත්වන ආරාධිත පාසල් පාපන්දු තරගාවලිය අද සහ හෙට මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. එක් කණ්ඩායමකට සත්දෙනා බැගින් සහභාගිවිය හැකි මෙම තරගාවලිය සඳහා කොළඹ, කළුතර, මහනුවර, මොරටුව, අම්බලන්ගොඩ, ගාල්ල සහ මාතර යන ප්‍රදේශයන් නියෝජනය කරමින් පාසල් පාපන්දු කණ්ඩායම් 12 ක් සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ලීග් සහ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ක්‍රමයන්ට අනුව මෙම තරගාවලිය කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

මාතෘකා