බැඩ්මින්ටන් විනිසුරුවන්ට වැඩමුළුවක්

 ඡායාරූපය:

බැඩ්මින්ටන් විනිසුරුවන්ට වැඩමුළුවක්

බැඩ්මින්ටන් විනිසුරුවන් සහ තාක්ෂණික නිලධාරීන් සඳහා එම සංගමය විසින් සාර්ථක වැඩමුළුවක් පවත්වනු ලැබීය. තාක්ෂණ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු සහභාගිවූ මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වුණේ කොළඹ කොළඹ 7 පිහිටි ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදීය. මෙම වැඩමුළුවේදී විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තුවන තාක්ෂණික නිලධාරීන් සඳහා යෝග්‍රතා පරීක්ෂණයක්ද, දැනටමත් විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරන නිලධාරීන් සඳහා ක්‍රීඩාවේ නව ප්‍රවණතා හඳුන්වා දීම මෙන්ම සහ ඇගයීම් පරීක්ෂණයක්ද පැවැත්විණි. නීති, රෙගුලාසි සහ වෙනත් හඳුන්වාදීම්වල නවතම යාවත්කාලීන කිරීම් හඳුන්වා දීම සමගින් විනිසුරුවන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමට මෙම වැඩසටහන උපකාරී වූ අතර ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ අවසරලත් විනිසුරුවරයෙකු වන රෝහන ද සිල්වා මහතා මෙම වැඩමුළුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ඉදිරි පෙළ, වමේ සිට: සංජීව විජේසේකර, ලක්ෂ්මි ලියනගේ, අජිත් විජේසිංහ, ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් උප සභාපති පරාක්‍රම බස්නායක සහ බී ඩබ්ලිව් එෆ් විනිසුරු රොහානා ද සිල්වා;

පසුපස, වමේ සිට: උපුල් ගම්ලත්, කසුන් කල්හාර, චතුරංග විශ්වනාත්

මාතෘකා