ලෝක ක්‍රිකට් කිරුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට

 ඡායාරූපය:

ලෝක ක්‍රිකට් කිරුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට

 

හයවැනි වරට එංගලන්තයේ පවත්වන ලද ලෝක පොලිස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ පොලිස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත්විය. තරගාවලිය පසුගිය 17 වැනිදා එංගලන්තයේ වූස්ටන්හි පැවැත්විණි.

මාතෘකා