ගෙල ආරක්ෂාවට උපාංගය පැලඳීම අනිවාර්ය වේවි

 ඡායාරූපය:

ගෙල ආරක්ෂාවට උපාංගය පැලඳීම අනිවාර්ය වේවි

ජස්ටින් ලැන්ගර්

අනාගතයේදී ගෙල ආරක්ෂාවට උපාංගයක් පැළඳීම අනිවාර්ය වන්නට ඉඩ ඇති බව ඔස්ට්‍රේලියානු පුහුණුකරු ජස්ටින් ලැන්ගර් පවසයි. ස්ටීවන් ස්මිත්ගේ ගෙලේ නිරාවරණ කොටසේ පන්දුවක් වැදීමෙන් ආබාධයට ලක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පවසා ඇත. ජොෆ්රා ආචර් විසින් එවන ලද පැයට සැතපුම් 148.7ක වේගයෙන් යුතු පන්දුවක් ස්මිත්ගේ ගෙලේ වැදී තිබිණි. ‘. පිල් හියුස් මේ විධිහටම පන්දුවක් වැදිලා මිය ගියා. අද සිදුවූ දෙයින් පස්සේ ස්මිත් යළිත් මේ ගැන සිතා බැලිය යුතුයි. දැන් ඒවගේ ආරක්ෂක උපාංගයක් පළදිනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කළ යුත්තේ ක්‍රීඩකයොයි. නමුත් අනාගතයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එය අනිවාර්ය ාංගයක්වුවහොත් පුදුම වෙන්න එපා’ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවා වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

මාතෘකා