හතුරුට පයගහපු වත්තත් නැති වෙයි

හතුරුට පයගහපු වත්තත් නැති වෙයි

බංග්ලාදේශයට ඩොමින්ගෝ සරණ!

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මීළඟ ජාතික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු වශයෙන් දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික රසල් ඩොමින්ගෝ තෝරාගෙන තිබේ. වසර දෙකක කොන්ත්‍රාත් කාලයකට ඔහුගේ සේවය ලබාගන්නා බව බංග්ලාදේශය දැනුම්දී ඇත. ‘ඔහුට පුහුණුකරුවකු වශයෙන් හොඳ දෘෂ්ඨියක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම රැගෙන යායුතු ස්ථානය ගැන පැහැදිලි අදහසක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම පත්කිරීමට හැකි සාධාරණම ස්ථානය මොකක්ද කියා ඩොමින්ගෝගේ පැහැදිලි කිිරීම්වලින් අපි දැක්කා’ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා ඇත.

මේ අතර චන්දික හතුරුසිංහ යළි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හා එක්වෙතැයි පැවසුණද එ් සඳහා ඔහු තෝරගෙන නොතිබිණි.

මාතෘකා