ඩයන් ගෝමස් ආසියානු බොක්සිං සම්මේලනයේ විධායක කමිටුවට

 ඡායාරූපය:

ඩයන් ගෝමස් ආසියානු බොක්සිං සම්මේලනයේ විධායක කමිටුවට

ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සමමේලනයේ සභාපති ඩයන් ගෝමස් මහතා ආසියානු බොක්සිං සම්මේලනයේ විධායක කමිටු ධුරයකට තෝරාගෙන තිබේ. තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රෝවින්ග්ස් හෝලටයේ පැවති ආසියානු බොක්සිං සම්මේලනයේ මහසභා රැස්වීමේදී මෙම තෝරාගැනීම් සිදුකර ඇතැයි බොක්සිං සමේමලනය නිවේදනය කළේය.

මෙම මහ සභා රැස්වීමේදී සාමාජිකයන් 36 දෙනෙකු ඡන්දය භාවිත කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ අතර තවත් රාජ්‍යයන් දෙකක් නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයන් දෙදෙනක් නිරීක්ෂකයන් වශයෙන් සහභාගි වූහ. මෙහිදී විධායක කමිටු අසුනක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ව සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිතයා වෙනුවෙන් ඡන්ද 17ක් ප්‍රකාශ විය. ආසියානු බොක්සිං සම්මේලනයේ විධායක කමිටු තනතුරකට තේරී පත්වීම ඉතා වැදගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකෙයි.

මෙරට බොක්සිං ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් සිදුකළ පරිපාලකයකු වශයෙන් ඩයන් ගෝමස් මහතා සැලකෙයි. ඔහුගේ විශිෂ්ට හැකියාවන් සහ වෘත්තීය කුසලතා ඇතුළු සමාජ තත්ත්වය සැලකිල්ලට භාජනය කරමින් පසුගියදා ජෝර්ජියා රාජ්‍යයේ ගෞරවණිය කොන්සල් තනතුරක් ද ඔහු පිරි නැමුණේය.

මාතෘකා