කඳුරට කුඩ දෙවැනි වරටත් ත්‍රිත්ව විදුහල් රග්බි සවිබල ගන්වයි

 ඡායාරූපය:

කඳුරට කුඩ දෙවැනි වරටත් ත්‍රිත්ව විදුහල් රග්බි සවිබල ගන්වයි

ත්‍රිත්ව විදුහලේ රග්බි ක්‍රීඩාව සවිබල ගැන්වීමට කඳුරට කුඩ සමාගම පසුගියදා යළි එක්විය. ත්‍රිත්ව විදුහලේ රග්බි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා ලෙස කඳුරට කුඩ සමාගම අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන්නේ දෙවැනි වසරටය.

මෙරට පාසල් සඳහා රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් ප්‍රමුඛතම පාසලක් ලෙස ත්‍රිත්ව විදුහල සැලකෙයි.

හතළිස් වසරකට අධික කාලයක් තිස්සේ කඳුරට කුඩ ආයතනය සිය ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදුකරන අතර ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු කුඩ නිෂ්්පාදනය කරමින් එම සමාගම සිය වෙළෙඳ නාමය ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළ වෙත එක්කර ඇත.

මාතෘකා