ජාතික එල්ලේ තරගාවලියට යළි අර්බුදයක්

ජාතික එල්ලේ තරගාවලියට යළි අර්බුදයක්

ජාතික එල්ලේ තරගාවලිය සඳහා තරග පැවැත්වීමට ක්‍රීඩාංගණ දෙකක් පමණක් ලබා දීම හා පසුගිය දිනවලදී මතභේදයට තුඩු දුන් තරග සම්බන්ධව එල්ලේ තරග සංවිධායක කමිටුව ගත් තීරණ විධායක කමිටුවට දැනුම් දීම සඳහා අවස්ථාවක් නොලැබීම යන කරුණු හේතුවෙන් ජාතික එල්ලේ තරගාවලියේ ඉදිරි තරග තවදුරටත් කල් යෑමේ අනතුරක් නිර්මාණයවී තිබේ.

තරගාවලිය ක්‍රීඩාංගණ 4කදී හෝ 5කදී පැවැත්වූවා නම් තරගාවලියේ තරග ඉක්මනින් පවත්වා අවසන් කළ හැකිවන නමුදු ඒ කිසිදු පහසුකමක් නොලැබීම තරගාවලිය දීර්ඝ කාලයක් පැවැත්වීමට හේතුවී ඇත.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී 2018 ජාතික එල්ලේ තරගාවලිය ආරම්භ වූයේ එම වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී අවසන් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙනි. එහෙත් පසුගිය කාලයේ එල්ලේ සම්මේලනයේ ඇතිවූ මතබේද සහ පරිපාලනයේ දුර්වලතා නිසා ජාතික එල්ලේ තරගාවලිය මේ වන විටද මාස 6කට වැඩි කාලයක් පුරා පවත්වමින් සිටී.

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී රැස්වූ ‘එල්ලේ තරග සංවිධායක කමිටුව’ ගැටළු ඇතිවූ තරග කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ කිහිපයක්ද ගෙන තිබුණි. මාසයක කාලයක් ගතවී ඇතත් එම තීන්දු විධායක කමිටුව වෙත දැනුම් දීමට තවමත් හැකිවී නැත්තේ විධායක කමිටුව රැස් කිරිමට අපොහොසත් වීම නිසාය. එම ප්‍රමාදය නිසා තරගාවලියේ ඉදිරි තරගවට පැවැත්වීම නැවතත් ප්‍රමාද වන ලකුණු පහළව ඇතැයි එල්ලේ කණ්ඩායම් රැසක් චෝදනා කර සිටී.

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

මාතෘකා