සමස්ත ලංකා පාසල් කැරම් ශූරතාව මහනුවරට හා යාපනයට

 ඡායාරූපය:

සමස්ත ලංකා පාසල් කැරම් ශූරතාව මහනුවරට හා යාපනයට

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ කැරම් ශූරතාව මහනුවර, සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ එම්.කේ.එම්.අයිල්ත්ෆා සහ යාපනයේ කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලයේ ලෙනින්ස් තුසාජිනි විසින් දිනා ගනු ලැබීය. මෙම කැරම් තරගාවලිය පසුගියදා පැවැත්වුණේ කොළඹ රාජකීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී ය.

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම තරගාවලිය සදහා පාසල් සිසුන් 650 කට අධික පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

තරග ප්‍රතිඵල - 17 පහළ බාලක ශූරතාව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය - අනුශූරතාව: සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය නුගේගොඩ, තෙවන ස්ථානය: කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය

20 පහළ බාලක - ශූරතාව: සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය මහනුවර - අනුශූරතාව: පස්සර දෙමළ ජාතික පාසල, තෙවන ස්ථානය - වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය මොරටුව

17 න් පහළ බාලිකා -ශූරතාව: මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය නුගේගොඩ - අනුශූරතාව: විශාකා මහා විද්‍යාලය බදුල්ල, තෙවන ස්ථානය - නුගේගොඩ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය

20 න් පහළ බාලිකා ශූරතාව: යාපනය කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය - අනුශූරතාව: මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය නුගේගොඩ, තෙවන ස්ථානය - නුගේගොඩ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය

මාතෘකා