බංග්ලාදේශ යොවුන් ක්‍රිකට් පිළ ශ්‍රී ලංකාවට

 ඡායාරූපය:

බංග්ලාදේශ යොවුන් ක්‍රිකට් පිළ ශ්‍රී ලංකාවට

සිව් දින තරග 2කට සහ එක් දින තරග 5කට සහභාගි වීම සඳහා බංග්ලාදේශ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඔක්තෝබර් 13 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

සති හතරක තරග සංචාරයක් සඳහා මෙලෙස දිවයිනට පැමිණෙන බංග්ලාදේශ යොවුන් කණ්ඩායම 16 වැනිදා පළමු සිව් දින තරගයට කොළඹ එන්.සී.සී. ක්‍රීඩාංගණයේදී මුහුණ දීමට නියමිතව තිබේ. දෙරට අතර පළමු එක්දින තරගය ඔක්තෝබර් 30 වැනිදා රන්ගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අතර නොවැම්බර් 10 වැනිදා සංචාරක කණ්ඩායම මෙම සංචාරය අවසන් කර නැවතත් බංග්ලාදේශය බලා පිටත් වීමටද නියමිතය.

දෙරට අතර තරග කාල සටහන

ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා පළමු සිව්දින තරගය කොළඹ එන්.සී.සී. ක්‍රීඩාංගණයේදී

ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා දෙවැනි සිව්දින තරගය කටුනායක මේරියන්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී

ඔක්තෝබර් 30 වැනිදා පළමු එක්දින තරගය රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී

නොවැම්බර් 01 වැනිදා දෙවැනි එක්දින තරගය රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී

නොවැම්බර් 03 වැනිදා තෙවැනි එක්දින තරගය රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී.

නොවැම්බර් 06 වැනිදා සිව්වැනි එක්දින තරගය කටුනායක මේරියන්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී

නොවැම්බර් 09 වැනිදා පස්වැනි එක්දින තරගය කටුනායක මේරියන්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී

මාතෘකා