එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය : අවසන් පූර්ව තරග ඉරිදා

 ඡායාරූපය:

එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය : අවසන් පූර්ව තරග ඉරිදා

අවසාන පූර්ව වටය දක්වා පැමිණ ඇති එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරග දෙක ලබන ඉරිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

අවසන් පූර්ව තරග සඳහා සෝන්ඩර්ස්, කොළඹ පාපන්දු සමාජය, යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ පොලිස් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබා ඇත.

අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේදී සොන්ඩර්ස් කණ්ඩායම බන්ධනාගාර කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කළ අතර අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයට එළඹීමට පෙර පැවැති තරගයකදී එවරෙඩි කණ්ඩායම ගෝල 6-2ක් ලෙස පරාජය කළේය. පොලිස් කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරගයේදී ප්‍රබල රිනවුන් පිල පාජය කරමිනි. ඔවුන්ට ජය හිමිවූයේ දඬුවම් පහර 3-1ක් ලෙසිනි.

වෙන්නප්පුව නිව් යංග්ස් කණ්ඩායම දඬුවම් පහර මගින් 4-1ක් ලෙස පරාජය කරමින් කොළඹ පාපන්දු සමාජය අවසන් පූර්ව වටයට පිවසීමට සමත් විය. පසුගිය වතාවේද ශූරයින්වූ යුද හමුදා කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරගයට එක්වන්නේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කරමිනි.

අවසන් පූර්ව තරග සටහන

ප.ව. 5.00ට

යුද හමුදා ක්‍රී.ස. සහ පොලිස් ක්‍රී. ස.

ප.ව. 7.30ට

සොන්ඩර්ස් සහ කොළඹ පාපන්දු සමාජය

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි