වැන්ටේජ් එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය

 ඡායාරූපය:

වැන්ටේජ් එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය

අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග 10-11දා

මෙවර වැන්ටේජ් එෆ්. ඒ. කුසලාන තරගමාලවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග නොවැම්බර් 10 සහ 11 දෙදින තුළ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

ඒ සඳහා මේ වන විට කණ්ඩායම් 6ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ගෙවී යන සතිය තුළ යාපනයේදී පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල කණ්ඩායම සහ උරුතිරපුරම් කණ්ඩායම අතර තරගයේ මෙන්ම බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා සමාජය සහ සාන්ත නිකොලා කණ්ඩායම් අතර තරගයෙන් ජය ගන්නා කණ්ඩායම්ද අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ඇතුළත්වේ. සෝන්ඩර්ස්, රිනවුන්, කලම්බු එෆ්. සී., නිව් යංග්ස්, යුද හමුදා සහ පොලිස් කණ්ඩායම් දැනටමත් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසකම් ලබා සිටින කණ්ඩායම් හයයි.

තරග සටහන

නොවැම්බර් 17 ප.ව. 3.30 ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සහ ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල කණ්ඩායම/උරුතිරපුරම් ක්‍රී.ස. ප.ව. 6. 00 කලම්බු එෆ. සී. සහ නිව් යංග්ස් එෆ්. සී

නොවැම්බර් 18 ප.ව. 3.30 සෝන්ඩර්ස් සහ බන්ධනාගාර ක්‍රී. ස. / සාන්ත නිකොලා ක්‍රී. ස.

ප. ව. 6.00 රිනවුන් සහ පොලිස් ක්‍රී. ස.

මාතෘකා