අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට නිලවරණ පැවැත්වීමේ බලය පවරා නව ගැසට්ටුවක් එයි

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට නිලවරණ පැවැත්වීමේ බලය පවරා නව ගැසට්ටුවක් එයි

ලබන සතියේදී ඇමති අත්සනින් ගැසට් කරයි

බැඩ්මින්ටන් නිලවරණය පවත්වන්නත් නියෝගයක්

ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන නිලවරණ පැවැත්වීම සඳහා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට බලය පවරා විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා තීරණය කරතිබේ. ඊයේ (07) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා විසින් එකී තීරණයට එළඹි බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළේය. ඒ අනුව අදාළ ගැසට් පත්‍රය ලබන සතියේදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට ද නියමිතය.

අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව සියලු ක්‍රීඩා සංගම්හි නිලවරණ පැවැත්වීමේ යම් අර්බුදයක් පවතින්නේ නම් ඒ සඳහා මැදිහත්ව එකී නිලවරණය පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.එම්.බී.පී. හේරත් මහතාට බලය පැවරෙනු ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි දින කීපය තුළ බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ නිලවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීමට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කටයුතු කරනු ඇතැයි තතුදත් ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළේය. මෙම නව ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව නිලවරණ පැවැත්වීමේ විශේෂ බලතල ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ලබාදීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා කටයුතු කරනු ඇත. අදාළ නිලවරණ පැවැත්වම සඳහා ක්‍රීඩා පනත ප්‍රකාර බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පූර්ණ අවසරය ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත හිමිවෙයි. මෙම තත්ත්වය උපයෝගී කරගනිමින් ක්‍රීඩා පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් පවතින අර්බුද කඩිනම් විසඳා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ව්‍යූහ ස්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

[කසුන් ඉරුගල්බණ්ඩාර]

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි