පන්දුවාරයකට ලකුණු 43ක් රැස්කරමින් නව ලෝක වාර්තාවක්

 ඡායාරූපය:

පන්දුවාරයකට ලකුණු 43ක් රැස්කරමින් නව ලෝක වාර්තාවක්

නවසීලන්තයේ මධ්‍යම දිස්ත්‍රික් පන්දුයවන්නකු වන විලියම් ලුඩික් ගේ පන්දුවාරයක් තුළ ලකුණු 43 ක් රැස් කරමින් ඒ කාණ්ඩයේ තරගයකදී නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ජෝ කාටර් සහ බ්‍රෙට් හැම්ප්ටන් සමත් විය. උතුරු පළාත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ මෙම පිතිකරුවන් දෙනො එක්ව අදාළ වාර්තාව පිහිටුවනු ලැබුවේ නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් හි පැවැති ඒ කාණ්ඩයේ තරගයකදීය.

එම කාණ්ඩයේ තරග ඉතිහාසයේ මෙතෙක් පන්දුවාරයකට රැස්කළ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලෙස වාර්තාවී තිබුණේ සිම්බාබ්වේ පිලේ එල්ටන් චිගුම්බුරා විසින් රැස්කළ ලකුණු 39 ය. ඒ 2013/14 තරගවාරයේ තරගයකදී අලායුදීන් බාබු නම් මඳවේග පන්දුයවන්නාට එරෙහිවය. මෙවර ෙවාර්තාව පිහිටුවීමට පන්දු යැවූ විලියම් ලුඩික් තවමත් 21 වැනි වියේ පසුවන අතර ප්‍රිටෝරියා හි උපත ලැබූ තරග හතරක පමණක් ක් අත්දැකීම් ඇත්තෙකි.

හතළිස් හයවැනි පන්දුවාරයේ දී 4, 6(නිපන්දුවකි), 6(නිපන්දුවකි), හය, එක, හය, හය, හය බැගින් එල්ල කරමින් අදාළ වැඩිම ලකුණු වාර්තාව පිහිටවනු ලැබුණේය.

ඒ තරගයක පන්දුවාරයක වැඩිම ලකුණු රැස්කළ වාර්තාව

ලකුණු පන්දුයවන්නා පිතිකරු වසර

43 විලියම් ලුඩික් ජෝ කාටර් සහ බ්‍රෙට් හැම්ප්ටන් 2018-19

39 අලයුදීන් බාබු එල්ටන් චිගුම්බුරා 2013-04

37 එඩී ලෙයි ජේ.පී. ඩුමිනි 2017-18

36 ඩෑන් වැන් බුන්ග් හර්ෂල් ගිබ්ස් 2006-07

35 ඩ්වාර්ක් රවි ටේරාජ රායිපි ගෝමස් 2009-10

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි