ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනූ හොඳම ප්‍රහාරකයෝ

 ඡායාරූපය:

ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනූ හොඳම ප්‍රහාරකයෝ

සෑම ලෝක ශූරතා පාපන්දු තරගාවලියක් අවසානයේදීම සුපිරි ක්‍රීඩකයින් රැසක් ලෝක පාපන්දු ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් වන්නේය. එසේ නව තරු බිහි වෙනවා මෙන්ම මෙතෙක් ලෝකය තුළ ස්ථානයක් දිනා සිටි සුපිරි ක්‍රීඩකයින් වියැකී යනු අකමැත්තෙන් වුවද දැක ගත හැකිය. එසේම මෙතෙක් ලොව පිළිගත් සුපිරි ක්‍රීඩකයින් තව තවත් බැබළෙනුද දැක ගැනීමට හැකිවේ. මෙවර රුසියාවේ පැවැත්වෙන විසිඑක්වැනි තරගාවලිය සඳහා පැමිණෙන අප එසේ අවධානය යොමු කළ යුතු සුපිරි සහ නැගී එන තරුණ ප්‍රහාරකයින් කිහිප දෙනෙකුගේ දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරමු.

1. ලියොනල් ඇන්ඩ්‍රෙස් මෙසී - ආර්ජන්ටිනාව

 

තරග 124 ගෝල් 64 ක් ලබාගෙන ඇත.

වයස අවු 30

උස මීටර් 1.70 (අඩි 5 අගල් 7)

ක්‍රීඩා සමාජය - බාසිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)

අංක 10

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවල තරග 10 කදී ගෝල් 7 ක්

2014 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී තරග 7 කදී ගෝල් 4 ක්

2010 තරගාවලියේ තරග 4 ගෝල් 1


2. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ ඩොස් සැන්ටොස් අවයිරෝ - පෘතුගාලය

 

තරග 150 ගෝල් 81

වයස අවුරුදු 33

උස මීටර් 1.85 (අඩි 6 අඟල් 1)

ක්‍රීඩා සමාජය - රියල් මැඩ්‍රීඩ් (ස්පාඤ්ඤය)

අංක 7

2014 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී තරග 3 කදී ගෝල් 1

2010 තරගාවලියේදී

ගෝල් 1

2006 තරගාවලියේදී ගෝල් 1

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 9 කදී ගෝල් 15


3. නේමාර් ද සිල්වා - බ්‍රසීලය

 

තරග 85 ගෝල් 55

වයස අවුරුදු 26

උස - මීටර් 1.75 (අඩි 5 අඟල් 9)

අංක 10

2014 ලෝක ශූරතා තරග 5කදී ගෝල් 4

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 15 කදී ගෝල් 6


4. තෝමස් මුලර් - ජර්මනිය

 

තරග 91 ගෝල් 38

ලෝක කුසලාන ගෝල් 10

වයස අවුරුදු 28

උස මීටර් 1.86 (අඩි 6 අඟල් 1)

අංක 25

ක්‍රීඩා සමාජය - බයර්න් මියුනික් (ජර්මනිය)

2014 තරග 7 ගෝල් 5

2010 තරග 6කදී ගෝල් 5

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 9 ගෝල් 5


5. ලුයිස් ඇල්බර්ටෝ

සුවාරෙස් ඩයස් - උරුගුවේ

 

තරග 99 ගෝල් 51

වයස 31

උස මීටර් 1.82 (අඩි 6 යි)

අංක 9

ක්‍රීඩා සමාජය - බාසිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)

2014 තරග 2 ගෝල් 2

සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 13 ගෝල් 5


6. මොහොමඩ් සලාහ් ගාලි

- ඊජිප්තු

 

තරග 57 ගෝල් 33

වයස 25

උස මීටර් 1.75 (අඩි 5 අඟල් 9)

අංක 11

ක්‍රීඩා සමාජය - ලිවර්පූල් (එංගලන්තය)


8. ඇන්තනි ග්‍රීස්මාන් - ප්‍රංශය

 

තරග 54 ගොල් 20

වයස අවුරුදු 27

උස මීටර් 1.75, අඩි 5 අඟල් 9

අංක 7

ක්‍රීඩා සමාජය - ඇන්ලන්ටිකෝ මැඩ්‍රීඩ් (ස්පාඤ්ඤය)

2014 තරගගාවලියේදී තරග 5කදී ගෝල් 0

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 10කදී ගොල් 4


9. ජෙෆර්සන් ඔගස්ටීන් ෆර්ෆාන් ගුවඩලුපෙ - ජේරු

තරග 83 ගොල් 25

වයස 33

උස මීටර් 1.78 (අඩි 5 අඟල් 10)

අංක 8


10. ක්‍රිස්ටියන් ඩන්නේමන් එරික්සන් - ඩෙන්මාර්කය

 

තරග 78 ගොල් 22

වයස අවුරුදු 26

උස මීටර් 1.82 (අඩි 6 යි)

අංක 23

2010 තරග 2 ගොල් 0

මෙවර සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග 12 කදී ගොල් 11

මාතෘකා