ක්‍රීඩාංගණ

 ඡායාරූපය:

ක්‍රීඩාංගණ

රුසියාවේ නගර එකොළහක, ක්‍රීඩාංගණ දොළහකදී හෙට විසි එක්වැනි පාපන්දු මංගල්‍යය ඇරඹීම සඳහා සියල්ල සූදානම්ය. මේ එම ක්‍රීඩාංගණ සම්බන්ධයෙන් කෙටි හැඳින්වීමකි.

1. ලුෂ්නික් ක්‍රීඩාංගණය - (මොස්කව්) – 1956 ඉදිකරන ලද ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණයක් වන මෙය රුසියානුවන්ගේ අගනුවර පිහිටා ඇත. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගාවලියේ සමාරම්භක උළෙල සහ පළමු තරගය මෙන්ම අවසාන මහා තරගයද පැවැත්වේ. 80,000කට වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට එකවර තරගය නැරඹිය හැකි ක්‍රීඩාංගණයකි.

2. සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් ක්‍රීඩාංගණය - (සාන්ත පීටර්ස්බර්ග්) - රුසියාවේ සංස්කෘතික අගනගරයක් සහ දේශපාලනිකව වැදගත් නගරයක්වන සාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි පිහිටා ඇති මෙහි 67,000ක ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට එකවර තරග නැරඹිය හැකිය. ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකර ඇත්තේ 2017වසරේදීය.

3. ෆිස්ට් ක්‍රීඩාංගණය - (සෝචි) - 2013 වසරේ සීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල පවත්වා ඇති මෙම ක්‍රීඩාංගණය ..... වසරේ ඉදිකර ඇත. 48,000කට එකවර තරග නැරඹිය හැකිය.

4. කෂාන් ක්‍රීඩාංගණය - (කෂාන්) 45,000කට එකවර තරග නැරඹිය හැකි මෙම ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකර ඇත්තේ 2013 වසරේදීය. එංගලන්තයේ වෙම්බ්ලි ක්‍රීඩාංගණයේ අනුරුවකට සමානය.

5. නිශ්නයි නොව්ගොරොඩ් ක්‍රීඩාංගණය - (නිෂිනයි නොවිගොරොඩ්) - මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය වෙනුවෙන්ම 2017 වසරේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ ක්‍රීඩාංගණයකි. 45,000කට එකවර තරග නැරඹිය හැකි ලෙස අසුන් පනවා ඇත. සුප්‍රකට වොල්ගා නදිය අසබඩ පිහිටා තිබේ.

6. එකටරින්බර්ග් ක්‍රීඩාංගණය - (එකටරින්බර්ග්) – 1957 ඉදිකරඇති මෙහි හිමිකරු වන්නේ රුසියාවේ පැරණිම පාපන්දු සමාජය වන යූරල් පාපන්දු සමාජයයි. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකයින් 45,000කට ආසන පහසුකම් සපයා ඇත.

7. කොස්මොස් සමාරා ක්‍රීඩාංගණය - (සමාර) – 2014 වසරේ දිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ මෙවර තරගාවලිය වෙනුවෙන්මය. 2018 වැඩ අවසන් කරන ලදී. නරඹන්නන් 45,000කට තරග නැරඹීමේ පහසුකම් ඇත.

8. රොස්ටොව් ඔන්-ඩොන් ක්‍රීඩාංගණය - (රොස්ටොව්) - මෙවර පාපන්දු ලෝක ශූරතා තරගාවලිය වෙනුවෙන්ම ඩොන් ගංඟාව අසබඩ 2018 වසරේ ඉදිකර අවසන් කරන ලද මෙහි 45,000 ක ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට ආසන පනවා ඇත.

9. වොල්ගොග්‍රාඩ් ක්‍රීඩාංගණය - (වොල්ගොග්‍රාඩ්) – 2018 වසරේම වැඩ අවසන් කළ ලෝක පාපන්දු ශූරතා තරගාවලිය වෙනුවෙන්ම යුරෝපයේ විශාලම ගංඟාව ලෙස සැලකෙන වොල්ගා නදිය අසබඩ දකුණු රුසියාවේ ඉදිකර ඇති ‍මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ 45,000ක පිරිසකට එක්වර තරග නැරඹිය හැක.

10.මොර්ඩොවියා ක්‍රීඩාංගණය- (සරන්ස්ක්) - මෙවර ලෝක පාපන්දු තරගාවලිය වෙනුවෙන්ම 2018 වැඩ අවසන් කරන ලද තවත් ක්‍රීඩාංගණයකි. රුසියාවේ සරන්ස්ක් හි පිහිටා ඇත. ප්‍රේක්ෂකයින් 45,000කට තරග නැරඹීමේ පහසුකම් පවතී.

11. ස්පාර්ටක් ක්‍රීඩාංගණය - (මොස්කව්) – 2014 වසරේදී ඔට්ක්‍රිට් නමින් ඉදිකළ මෙම ක්‍රීඩාංගණය රුසියාවේ මොස්කව් අගනුවර පිහිටි දෙවැනි ප්‍රධාන පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයයි. ‘ස්පාර්ටක් මොස්කව්’ පාපන්දු සමාජයට අයත් මෙහි 42,000කට ආසන පහසුකම් සලසා ඇත.

12. කලිනින්ග්‍රැඩ් ක්‍රීඩාංගණය - (කලිනින්ග්‍රෑඩ්) – 35,212කට ආසන පහසුකම් ඇති මෙම ක්‍රීඩාංගණය මෙවර තරගාවලියේ තරග පැවැත්වෙන කුඩාම ක්‍රීඩාංගණයයි. මෙම පාපන්දු තරගාවලය වෙනුවෙන්ම ඉදිකළ කලිනින්ග්‍රැඩ් ක්‍රීඩාංගණය වෙනත් ක්‍රීඩා සඳහාද යොදා ගැනීමට හැකි ලෙස සකසා ඇත. මෙය 2018 වසරේදී ඉදිකර අවසන් කර ඇත.

මාතෘකා