ගජබා සුපර් ක්‍රොස් යතුරුපැදි ශූරතාව ඉෂාන්ට

 ඡායාරූපය:

ගජබා සුපර් ක්‍රොස් යතුරුපැදි ශූරතාව ඉෂාන්ට

මෙවර ගජබා සුපර් ක්‍රොස් තරගාවලියේ දක්ෂතම යතුරු පැදි ධාවකයා ලෙස ඉෂාන් දසනායක අනුරාධපුර සාලියපුර ගජබා ධාවන පථයේදී අභිෂේක ලැබීය. තරගාවලියේ දක්ෂතම මෝටර් රථ ධාවකයා ලෙස අෂාන් සිල්වා ශූරතාව හිමිවිණි.මෝටර් රථ ඉසව් 10කින් සහ යතුරුපැදි ඉසව් 12කින් සමන්විතවූ ගජබා සුපර් ක්‍රොස් තරගාවලිය පසුගියදා පැවතියේ බොරළු ධාවන පථයෙහි වසරේ අවසන් මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි ධාවන තරගාවලිය ලෙසයි.

ඡායා [රුක්මාල් ගමගේ]

මාතෘකා