දරුවන් සුරැකීම

දරුවන් සුරැකීම

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන වත්මන් ආණ්ඩුවෙහි ප්‍රමුඛ අවධානය යොමුවී ඇති දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියකි. මෙහිදී අඩු ආදායම් ලබන සමාජ තීරුවල ව්‍යවසායකයන් සඳහා සහන පොලී ක්‍රමයක් යටතේ ණය ලබා දීම සිදු කෙරේ.

මෙය මෙතෙක් අඩු අවධානයට ලක් වූ ක්ෂේත්‍රයකි. මෙහිදී කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් ණය යෝජනා ක්‍රම අතර දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන නවීන අවශ්‍යතා අනුව සංවර්ධනය කිරීමේ සැලැස්ම හැඳින්විය හැකිය. ශ්‍රී ලාංකාවේ ජාතික ආර්ථිකය සඳහා කාන්තාවන් දෙන දායකත්වය සුළුපටු නොවේ. එහිදී මූලික වන්නේ, විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්, වතු කම්කරු කාන්තාවන් හා ඇඟලුම් සේවිකාවන්ය.

රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ කළමනාකරණ මට්ටම දක්වා විවිධ ස්ථරවල කාන්තා නියෝජනයද ඉහළ මට්ටමක පවතී. ඔවුන් පොදුවේ මුහුණ දෙන ගැටලුවක් වන්නේ තම දරුවන්ට නිසි රැකවරණයක් දෙමින් රාජකාරියෙහි යෙදීමයි. මෙහිදී ඔවුන්ගේ සහායට ඇත්තේ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයි.

බොහෝ මව්වරු දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානවල තම දරුවන් රඳවා සේවයට වාර්තා කිරීමට පුරුදුව සිටිති. මෙහිදී ගැටලු දෙකක් පැනනගී. එනම් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු නොවීම හා තිබෙන ආයතන සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් නොවීමය.

මේවා පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේද විවිධ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේය. දරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි භෞතික සම්පත් නොමැත. බොහෝ විට මේවා පවත්වා ගෙන යන කාන්තාවන් අපොස සාපෙළ හෝ උසස් පෙළ විභාග සමත් වීම හැර වෙනත් සුදුසුකම් ලබා නැත. එනිසා දරුවන් පීඩාවට පත්වීමෙන් මව්වරු ගැටලුවලට මුහුණ දෙන අවස්ථාද ඇත. එන්ටර්ප්‍රයිස් යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මීට විසඳුමක් ලබා දී තිබේ.

එනම් අලුතෙන් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඇරඹීම සඳහා දිරිදීම සහ දැනට ලියාපදිංචි මධ්‍යස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උදව් කිරීමය. එමෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන් 500කට වඩා සේවය කරන ආයතන සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන අලුතින් ආරම්භ කෙරේ. මෙය ඉතා වැදගත් තීන්දුවකි. දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පාලිකාවන්ගේ වෘත්තිය මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණුවක් ලබා දීමේ තීන්දුව අගය කළ යුතුය.

අපට ආවේණික හරපද්ධතිය අනුව දෙමාපිය රැකවරණ දරුවන්ට ලැබීමේ කාල පරාසය පුළුල්ය. එහෙත් යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඉදිරියට විත් සංකීර්ණ ජීවන රටාවකට හුරුව ඇති මෙසමයෙහි දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව සඳහා බාහිර ආයතනවල සහාය අවශ්‍ය වී තිබේ.

ලොව දියුණු රටවල ක්‍රියාත්මක වන දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව දරුවන්ගේ සමාජානුයෝජනය හා පුද්ගල වර්ධනය නිසි පරිදි සිදුවේ. දරුවන් වැඩෙන්නේ දියුණු සංස්කෘතියකය. දැනුවත් පුරවැසි සමාජයකය. මෙහිදී අප රටේ පාසල් හා පෙර පාසල්වලට ආවේණික දුබලතා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානවලද දක්නට ලැබේ.

එනිසා ඒවා දියුණු කිරීම සඳහා රජයේ මැදිහත්වීම අතිශයින් වැදගත් වේ. එන්ටර්ප්‍රයිස් යෝජනා ක්‍රමය යටතේ එය ඉෂ්ට කිරීමේ මාවත විවර කොට තිබේ. එය ඇගයීමට ලක් විය යුතුය.

මාතෘකා