දෙහදක් යා කරන පාලම

දෙහදක් යා කරන පාලම

සම්මුතික ආණ්ඩුව බලයට පත් වීමෙන් පසුව ඉදි කළ තුන්වන ගුවන්පාලම ඊයේ පොල්ගහවෙලදී විවෘත කෙරුණි. මීට ප්‍රථම රාජගිරියේ හා ගනේමුල්ලේ ඉදි කළ ගුවන්පාලම් දෙකක්ද මහජන අයිතියට පැවරුණි. ගුවන්පාලම් ඉදි කිරීම දැන් දැන් ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් සංකල්පයක් නොවේ. කොළඹ අගනගරය ආශ්‍රිතව ඉදි කළ ගුවන්පාලම් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පවතී. ඒ සියලු පාලම්වල අරමුණ වූයේ වාහන තදබදය අවම කිරීමයි.   

ඊයේ පොල්ගහවෙලදී විවෘත කෙරුණ ගුවන්පාලම සඳහා රුපියල් බිලියන 2.2ක මුදලක් වැය විය. රාජගිරියේ විවෘත කළ ගුවන්පාලමට රුපියල් බිලියන 4.7ක්ද, ගනේමුල්ලේ විවෘත කළ ගුවන්පාලමට රුපියල් බිලියන 1.77ක මුදලක්ද වැය වී තිබුණි.

මේ ගුවන්පාලම් තුනම ඉදි වූයේ විදේශ ආධාර මතය.   

මේ ගුවන්පාලම් නිසා ජන ජීවිතය අලුතින් සකස් වන අතර අපතේ යන විශාල මිනිස් පැය ගණනක් ඉතිරි වේ. පාලම් ඉදි කිරීමේ බලාපොරොත්තුව බොහෝ තැන්වල සාර්ථක වී ඇත. නොබෝදා විවෘත කළ රාජගිරිය ගුවන්පාලමේ අරමුණු තවමත් සතුටුදායක ලෙස සම්පූර්ණ වී නැත. එහෙත් රාජගිරියේ වාහන ගමනාගමනයේ සංස්කෘතික හැඩතල වෙනස්වීමත්, සීරුමාරුවීමත් සමග එම ගුවන්පාලමේ අරමුණු සාර්ථක වීම කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකි.   

රටක නිෂ්පාදනය උපරිම වීමත්, කාර්යක්ෂම වීමත් යටිතල පහසුකම්වල දියුණුවට ප්‍රබල ලෙස බලපායි. මහා මාර්ගයන්හි වාහන තදබදය මැද මිනිස් පැය ගණන නාස්ති කර ගනිමින් ශක්තිමත් නිෂ්පාදන ව්‍යුහයක් ගොඩනගාගැනීමට නොහැකිය. එනිසා සංවර්ධන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට මාර්ගගත නිදහස අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතුය. ඒ අර්ථයෙන් ගුවන්පාලම් ඉදි කිරීම දියුණු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ ලා අතිශය වැදගත්ය.   

පාලමක සංකල්පය වන්නේ එතෙර වීමට අපහසු ස්ථානයන් පසුකිරීමට පහසු උපක්‍රමයක් යොදාගැනීමයි. ඒ අනුව කැළණි ගඟ, කළු ගඟ හා බෙන්තර ගඟ හරහා ඉදි කර ඇති පාලම් උදාහරණ ලෙස සැලකුවහොත් ඉන් සිදුව ඇති පහසුව ඉමහත්ය. එයින් පැහැදිලි වන්නේ පාලමක ප්‍රධානම හා මිල කළ නොහැකි කාර්යය එගොඩත් මෙගොඩත් යා කිරීම බවයි.   

දෙගොඩක් යා කිරීමෙන් සිදු වන්නේ සබඳතා පුළුල්වීමය. පෙර කී පාලම් නොතිබුණා නම් ජන කොටස් අතර සමීප සබඳතා කෙසේවත් නිර්මාණය නොවේ. ඒ අනුව ජල ධාරාවක් හරහා පාලම් ඉදි කිරීම මිල කළ නොහැකි කාර්යයකි. එමගින් එකට එකතු වන මිනිස් ප්‍රජාව තුළ අලුත් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වේ. ඒ නිසා අලුත් බලාපොරුත්තුද ඇති වේ.   

එගොඩත් මෙගොඩත් යා කළ යුත්තේ භෞතික අරමුණෙන් පමණක් නොවේ. මිනිස් අධ්‍යාත්මයේද එගොඩ හා මෙගොඩ යා කළ යුතුමය. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ මිනිස් රුධිරය හළාගත් ජාතීන් දෙකක අධ්‍යාත්මයන් එගොඩ හා මෙගොඩ යා කිරීම සඳහාද පාලමක් අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී හඬ තැළුවේ අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන බව කියමිනි. කෙසේ හෝ දැන් ඊට යහපත් ආරම්භයක් හා ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමා ඇත. සැබැවින්ම අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර දෙජාතියේ අධ්‍යාත්මයන් ඉක්මනින් යා කරන්නේ නම් ඊට කුමන මිලක් වුව දැරීමට ජාතිය සූදානම්ය.  

මාතෘකා