ශීර්ෂපාඨ
Wednesday 2018-05-23
  • වගකීම් සහගත වීම

    වර්ෂ කිහිපයකට වරක් චීනයේ 'කහ ගඟ' දෙගොඩතලා යයි. දෑ ඉවුර පසු කරන දිය කඳ ගංගා නිම්නය ආලපාලු කොට දමයි. මේ පිළිබඳව දන්නා ගඟ දෙපස සිටින චීන්නු ඊට අනුගතව ජීවත් වෙති. ව්‍යසනය නාසය අසලට ගොඩවදින තුරු නොඉඳ ඔවුහු නිරන්තර 'සූදානම් ශරීරයෙන්' කටයුතු කරති. කලකට පසුව චීනය සාරවත්ම අස්වැන්න නෙළන්නේත් ගංවතුර දෙගොඩතලා...
Breaking News
  • පාසල් පාපන්දු දක්ෂයින් තෝරන සමස්ත ලංකා පාපන්දු තරගාවලිය ජූලි 5 දා සිට

    ශ්‍රී ලංකා පාසල් පාපන්දු සංගමය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා අංශය සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 12න් පහළ සමස්ත ලංකා බාලක, බාලිකා පාසල් පාපන්දු තරගාවලිය ලබන ජූලි 5 සිට 30 වැනිදා දක්වා පළාත් මට්ටමින් පැවැත්වෙයි.මෙම තරගාවලියට බාලිකා කණ්ඩායම් 250ක්...
    පාසල් පාපන්දු දක්ෂයින් තෝරන සමස්ත ලංකා පාපන්දු තරගාවලිය ජූලි 5 දා සිට