ශීර්ෂපාඨ
Sunday 2018-04-22
  • අනාගතයට විලංගු දැමීමේ අනතුර

    උතුරු ආණ්ඩුකාර ධුරය හෙබවූ රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරයා ලෙස  පත් කිරීමට යන බව මීට ටික දිනකට පෙර ප්‍රසිද්ධියට පත් විය. ඔහු එම තනතුරෙහි කටයුතු කරනු දැකීමේ අවස්ථාව කිසිවකුට නොලැබිණ. ඔහු නැවතත් උතුරු මුල් පුටුවටම පත් කර ඇත. සුපුරුදු සිනා වතින් යුතුව කිසිවකුට ආඩපාලි නොකියා ඔහු රාජකාරි...
Breaking News